C.S. Automatización e robotica industrial

C.S. Automatización e robotica industrial

Descripción:

O ciclo formativo de automatización e robotica industrial é un ciclo pertencente a familia de Electricidade.

Neste ciclo formativo acadanse coñecementos para programar Plc´s, para o control de sistemas automáticos e robots entre outros sistemas

O ciclo esta composto polas siguientes asignaturas:

  • Informática Industrial
  • Documentación Técnica
  • Formación e Orientación Laboral
  • Sistemas Secuenciales Programables
  • Sistemas Eléctricos Neumáticos e Hidraúlicos
  • Sistemas de Medida e Regulación
  • Sistemas de Potencia